Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 01/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. cho anh Cường (O906682666). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *