Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 29/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho khách hàng(O977248028). Hỏng đầu từ.  Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *