Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB bị troe máy, Bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB bị troe máy, Bad nặng
Rate this post

– Ngày 17/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho anh Kha (O1684456959). Do máy bị treo Bad nặng. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *