Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 28/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho anh Trung (O988608852). Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *