Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 10/01/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMWW cho anh Dương(O903254698). Ổ không nhận Hỏng 1/8 đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *