Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho anh Quỳnh (o919493688) ngày 13/7/2016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận trong windows. Nguyên nhân cứng bị hỏng 6/8 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày.

cứu dữ liệu ổ cứng WD20NMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *