Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB bad sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB bad sector
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX  mang tới bị bad sector nặng. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao cho anh Minh – 0914994000 vào ngày 4/6/2016

Cứu dữ liệu WD3200AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *