Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 27/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT cho anh Chung (O1234262222). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không hoạt động. Chúng tôi tiếp nhận phiếu và tiến hành kiểm tra xác đinh nguyên nhân đầu từ lỗi.  Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi toàn bộ.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *