Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 09/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX cho anh Hưởng (O966050677). Ổ không nhận. Đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *