Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 09/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX cho anh Hưởng(o966050677). Ổ không nhận. Đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *