Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 22/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western Western 320GB model: WD320BEVT cho anh Trường(o1674537885). Do khách hàng Format mất dữ liệu, đã copy đè dữ liệu và ổ bị Bad. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *