Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 30/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS cho anh Tân(o989672054). Nguyên nhân do Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *