Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng 1/4 đầu từ

Ngày 09/6/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hiếu – 09125xx559. Ổ cứng Western 320GB model WD3200BEVT. Chúng tôi nhận lại ổ cứng trong tình trạng không nhận, nguyên nhân do ổ bị hỏng 1/4 đầu từ. Công ty đã tiến hành khôi phục thành công toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho anh Hiếu theo yêu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button