Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 15/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT cho chị Oanh (O983740716). Tình trạng máy treo và ổ báo lỗi. Qua kiểm tra xác định đầu tử hỏng. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *