Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AJS  vào ngày 10/6/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận trong windows, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi ¼ đầu từ. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu đã được hoàn trả cho chị Thắm – 0963383634.

Cứu dữ liệu WD3200AJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *