Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB mất dữ liệu do Format nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB mất dữ liệu do Format nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB mất dữ liệu do Format nhầm
Rate this post

– Ngày 11/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Westen 320GB model: WD3200BEVT  và ổ Fujitsu 120GB model: MHZ2120BH cho anh Duy(o983932637). Nguyên nhân do Format dữ liệu sau đó cài lại Windows và khách hàng đã ghi đè dữ liệu. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *