Cứu dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng 2/8 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng 2/8 đầu từ
Rate this post

– Ngày 22/7/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 3TB model: WD30EZRX cho anh Mạnh (O962923403). Tình trạng ổ cứng không nhận, có phát ra tiếng kêu nhỏ. Nguyên nhân hỏng 2/8 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD30EZRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *