Cứu dữ liệu ổ cứng Western 3TB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 3TB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 10/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 3TB M model: WD30EZRX cho anh Quân (o948998338). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng lỗi 1/6 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 3TB lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *