Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 21/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX cho anh Đô (O978366580). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân ổ chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *