Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 05/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT cho anh Chưởng(o969518668). Ổ không nhận do chết cơ. Dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

7026 ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 16-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *