Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ, cháy mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ, cháy mạch
Rate this post

– Ngày 30/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Ngọc (o982 774 488). Chúng tối tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng cháy mạch, chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *