Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 15/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho anh Đạt (O988769179). Nguyên nhân ổ Chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *