Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu đọc lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Ngày 1/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPCX cho anh Quang (O946657412). Ổ không nhận do đầu đọc lỗi. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *