Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 22/10/2016  cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho chị Hoa (O915071072). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *