Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 8/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Tứ(O982549105). Ổ không nhận do lỗi 1/2 đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *