Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 9/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW cho chị Tuyết (0988649273). Ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *