Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 12/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000KMVV cho anh Tùng (O966097777). Nguyên nhân ổ không nhận do lỗi 1/5 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *