Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 6/9/2016  cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Phúc(o983338380). Nguyên nhân Ghost nhầm vào ổ D, mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *