Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng
Rate this post

– Ngày 18/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Thành (O987525774). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng hỏng đã qua sửa chữa. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ  liệu cho khách hàng sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *