Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng
Rate this post

– Ngày 18/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Thành(o987525774). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng hỏng đã qua sửa chữa. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ  liệu cho khách hàng sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *