Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 21/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000BEVT cho anh Tiến (O985136162). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *