Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 29/8/2016 cứu dữ liệu Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AVDS cho anh Thịnh (O904098181). Ổ cứng  mà khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi 100% sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *