Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch
Rate this post

– Ngày 14/12/2016  cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX cho công ty Hà Cát(O1666795902). Ổ không nhận do mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *