Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 27/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB cho anh Việt (O976788369). Nguyên nhân do khách hàng làm mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *