Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX  cho anh Lập ở Hải Dương – 0979826618 vào ngày 11/05/2016. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do khách hàng chia lại ổ đã thao tác nhầm, làm chuyển định dạng ổ cứng. Trong ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *