Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 640GB hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 640GB hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 640GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 11/3/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận hard disk của anh Tú  (O982227279). Hdd Western 640GB model: WD6400BPVT. Sau khi kiểm tra xác định được ổ cứng hỏng 1/4 đầu đọc . Toàn vẹn data của khách hàng được recover .

Check Also

11-1 Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *