Cứu dữ liệu ổ cứng western 640GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng western 640GB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 28/4/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Chung ở Hải Phòng  (O1649959424). Hard disk Western 640GB model: WD6400BPVT. Ổ cứng được anh gửi đến trong tình trạng hỏng đầu từ. Công ty đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho anh Chung sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu WD 640GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *