Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 15/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB model: WD7500BPVT cho anh Trường (O978988585). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại 100% sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *