Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB Format nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB Format nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB Format nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 21/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB model: WD7500BPVT cho anh Năm(o989181355).  Do khách hàng Format nhầm mất dữ liệu và ổ bị Bad. Tất cả dữ liệu được phục hồi 100%.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *