Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB hỏng cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB hỏng cơ
Rate this post

– 14/2/2017 cứu dữ liệu cho anh Nghĩa (O1693666703). Ổ cứng máy tính laptop Western 750GB model: WD7500BPVX. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định được nguyên nhân hdd bị hỏng cơ. Data khôi phục và bàn giao cho quý khách sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *