Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng
Rate this post

Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Linh – Việt Nga – 0912154459 đã yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western, Model: WD1600AAJS vào ngày 26/05/2016. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *