Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị mất dữ liệu
Rate this post

Tình trạng ổ bị mất dữ liệu do khách hàng đã cài lại hệ điều hành và đã build lại raid. Ngày 15/04/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000HHTZ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Trung – 0973380441.

cứu dữ liệu WD5000HHTZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *