Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị Virus mã hóa dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị Virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 19/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western cho anh Sơn (O903442409). Do Virus mã hóa dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *