Cứu dữ liệu ổ cứng Western cài windows mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western cài windows mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 23/5/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho anh Nam_0904488382. Ổ cứng Model: WD3200BEKT. Ổ cứng Laptop Western 320Gb cài windows mất dữ liệu. Chạy phần mềm copy đè lên phân vùng chứa dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *