Home / Chưa được phân loại / Cứu dữ liệu ổ cứng Western cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western cháy board mạch
Rate this post

Ngày 23/12/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho Hoàng – 0972693083. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) cháy board mạch, cháy đầu đọc

Check Also

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơRate this post – Ngày 12/01/2017 lấy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *