Home / Chưa được phân loại / Cứu dữ liệu ổ cứng Western cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western cháy board mạch
Rate this post

Ngày 23/12/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho Hoàng – 0972693083. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) cháy board mạch, cháy đầu đọc

Check Also

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơRate this post – Ngày 19/9/2016 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *