Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western PC dung lượng 500Gb, Model: WD500AAKX. Tình trạng không nhận ổ cứng. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ, khả năng cứu thấp, đã mang qua nơi khác can thiệp nhưng không thành công. Toàn bộ dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 30/03/2016 cho Chị Hương –  0905621683/ 0919066168.

cứu dữ liệu  WD500AAKX

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *