Cứu dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western PC dung lượng 500Gb, Model: WD500AAKX. Tình trạng không nhận ổ cứng. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ, khả năng cứu thấp, đã mang qua nơi khác can thiệp nhưng không thành công. Toàn bộ dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 30/03/2016 cho Chị Hương –  0905621683/ 0919066168.

cứu dữ liệu WD500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *