Cứu dữ liệu ổ cứng Western cơ kêu lọc cọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Western cơ kêu lọc cọc
Rate this post

Nguyên nhân ổ cứng hỏng cơ, cơ kêu lọc cọc. Ngày 21/04/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS cho anh Hà  ở HCM – 0932666432. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu WD3200AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *