Cứu dữ liệu ổ cứng Western đã tháo cơ can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Western đã tháo cơ can thiệp
Rate this post

Anh Luật SĐT: 0913053479 mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ, ổ kêu lọc cọc ngoài ra khách hàng đã mang qua nơi khác tháo cơ can thiệp nhưng không thành công. Do khách hàng lúc ổ chết cắm điện thử nhiều lần nên bề mặt đĩa kém khả năng cứu thấp. Ngày 04/02/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western, Model: WD20NMVW. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng đầy đủ.

cuu du lieu 4.2.06 WD20NMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *