Cứu dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi

Cứu dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi
Rate this post

Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 28/03/2016. Chú Hải – 0936662716 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western 1Tb, Model: WD10JMVW. Nguyên nhân là do ổ cứng bị đánh rơi nên dẫn tới ổ bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu lấy 3/4 đầu từ.

cứu dữ liệu WD10JMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *