Cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop 500GB chết cơ
Rate this post

–  Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Giang (o964424446) ngày 9/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD5000AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *