Cứu dữ liệu ổ cứng Western Green hỏng 1/6 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Green hỏng 1/6 đầu từ
Rate this post

Ổ cứng có hiện tượng không nhận bị treo đơ. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/6 đầu từ. Anh Công – 0943430294 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western Green 2TB model: WD20EARX. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

cứu dữ liệu 11.3.06.WD20EARX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *