Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/2 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/2 đầu từ
Rate this post

anh Cường – 0902066889 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW  vào ngày 14/05/2016. Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Công ty tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/2 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *